Toegankelijkheidsverklaring

Hacosi streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.hacosi.be

Hoe leeft Hacosi de richtlijnen na?

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau AA). 

Niet-toegankelijke inhoud:

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je. 

  • De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is.
    Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.
  • Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen. 

Wat doet Hacosi om de toegankelijkheid te verbeteren?

De documenten die we aanbieden zijn grotendeels toegankelijke pdf’s. Contacteer ons als u toch problemen ondervindt met het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document. U e-mailt hiervoor naar info@hacosi.be. Vermeld de naam of beschrijf de context van het document en wij doen ons best om u een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.

Feedback 

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wilt u een schending van de richtlijnen melden? Dan is uw feedback welkom op info@hacosi.be
Onze collega’s van het communicatieteam verwerken uw verzoek.

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen onze klachtenbehandelaar via klachten@hacosi.be of op 011 28 83 10. 

Datum toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 23 september 2020 op. Hacosi deed dat via een zelfbeoordeling.

Deze toegankelijkheidsverklaring is nog niet herzien.