Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten.

 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven.

Je hebt twee keuzes: 

  • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst. 
  • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon - diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder - het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.   

 

Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur, op 15 oktober 2012. 
Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

 

Mijn woonkeuze wijzigen

Hacosi schrijft in elk onpaar jaar haar kandidaten aan om na te gaan of de kandidaten nog geïnteresseerd zijn, of alle kandidaten nog voldoen aan de voorwaarden en of hun situatie nog dezelfde is als bij de inschrijving.
Dit schrijven heet de ‘actualisatie’.

U kan uw keuzes wijzigen op:

1. het actualisatiemoment dat om de twee jaar plaatsvindt
2. indien u hiervoor een gegronde reden heeft die nog niet bekend was bij de oorspronkelijke
    inschrijving, bijvoorbeeld:

  • een wijziging in uw gezinsamenstelling (bijvoorbeeld een extra kind of een andere inwonende persoon)
  • een verandering in uw fysieke omstandigheden (invaliditeit, ..)
  • een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de voorrangsregels zoals bijvoorbeeld de onbewoonbaarheid van de woonst of de onteigening van een woonst.