Kom ik in aanmerking?

Iedereen die voldoet aan onderstaande inschrijvingsvoorwaarden kan zich inschrijven bij Hacosi. De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
 • voldoen aan de inkomensvoorwaarde
 • voldoen aan de eigendomsvoorwaarde
 • taalkennisvereiste

 

Inschrijving in het bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomengrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2022:

Jouw gezinstype

inkomensgrens 2022

Alleenstaande

25.850 euro

Alleenstaande met handicap

28.015 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

38.773 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.167 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt (minstens 66% of minstens 9 punten)

 

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was je inkomen drie jaar geleden te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie maanden.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Er zijn 2 uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt binnenbrengen.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je je wel inschrijven. Breng je vonnis mee

 

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. 
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

 

Nederlands spreken

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. 

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau 1.1. voor spreken).

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.