Wachttijd

Weet dat indien je nog maar pas ingeschreven bent, wachttijden van 8, 9 en soms zelfs meer jaren geen uitzondering zijn maar eerder de regel!

  • In principe zal je, naarmate je langer ingeschreven bent, vooruitgaan op deze lijst, maar in sommige gevallen kan je echter ook achteruitgaan!
    Hieronder vind je enkele voorbeelden waardoor je soms ook achteruit kan gaan op deze lijst: Hacosi geeft voorrang aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. Een kandidaat die vòòr je is ingeschreven, maar nu nog geen gebruik kan maken van deze voorrang, krijgt deze voorrang wel op het moment dat hij voldoende lang in de gemeente woont en dan maakt hij een sprong voorwaarts op de wachtlijst
  • Je bent kandidaat voor een woning of appartement met 3 of meer slaapkamers. Een kandidaat die vòòr je is ingeschreven en die eerst niet in aanmerking kwam voor deze woningen, komt plots wel in aanmerking wanneer zijn gezin groter wordt en hij nu wel in aanmerking komt voor een woning met 3 slaapkamers
  • Je bent kandidaat voor een woning of appartement met 1 of 2 slaapkamers. Een oudere alleenstaande (wiens kinderen allemaal al verhuisd zijn), die reeds huurder is bij de huisvestingsmaatschappij, woont in een woning met 4 slaapkamers. Deze huurder wenst te verhuizen naar een kleinere aangepaste woning. De huisvestingsmaatschappij moet deze kandidaat voorrang geven … en daardoor maakt hij een sprong voorwaarts op de wachtlijst van woningen met 1 of 2 slaapkamers.”