Brandverzekering

Hacosi sluit een brandverzekering af die een clausule van afstand van verhaal op de huurder bevat en waarin het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurder.

De huurder verbindt er zich toe zijn inboedel te laten verzekeren.

Geef deze info zeker door aan je verzekeraar, zodat je juist verzekerd bent.