Aanpassingen aan woning of tuin

Voor elke verandering aan je woning moet je eerst toestemming vragen aan Hacosi. Voer zeker geen werken uit zonder schriftelijke toestemming van Hacosi.

Weet dat je in een huurwoning woont. Dat betekent dat je de woning in de oorspronkelijke staat moet brengen wanneer je verhuist.

Een aanvraag kan je indienen bij de dienst woonprojecten per post (G. Roppesingel 53 Hasselt) of e-mail: info@hacosi.be

De meest voorkomende vragen vind je terug in onze brochure aanpassingen woning & tuin (pdf - 38kb).