Je huurprijs

 

Er zijn drie elementen die wijzigden vanaf januari 2020:

  1. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt
  2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel
  3. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag

 

Bepalen van het inkomen

Sinds 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Meerderjarige inwonende familieleden tot en met de 3de graad met een ernstige handicap krijgen een vermindering van €11.510,61. (Als de vrijstelling groter is dan het referentie-inkomen van het familielid, wordt ze begrensd tot het referentie-inkomen van dat familielid. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee.

Daarnaast kijken we sinds 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken. De marktwaarde van je woning werd geïndexeerd naar 2021.

Energiecorrectie

Als wij extra  hebben geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Wat verandert er niet?

Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden.

Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs verhoogd met de energiecorrectie en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Wanneer kan je je huurprijs laten aanpassen?

  • daling huidig inkomen
  • pensioen
  • overlijden of er gaat iemand weg
  • bijwoning

 

Meer informatie hierover vind je in onze brochure huurprijsherziening (Pdf - 59KB)

 

Problemen met het betalen van je huurprijs?

De huurprijs moet voor de 10de kalenderdag van elke maand gestort worden op het rekeningnummer BE 19 0011 7989 9512 met de juiste gestructureerde mededeling.

Heb je moeilijkheden om de huur tijdig te betalen? Neem dan onmiddellijk contact op met Hacosi. Onze medewerker zoekt samen met jou naar een haalbare oplossing.

 

Meer informatie hierover in onze brochure huurachterstal (pdf - 37kb)