Huurdersverplichtingen

Alle informatie hierover vind je terug in ons reglement van inwendige orde (pdf - 307kB)

Domiciliëren
Huur betalen
Woning onderhouden
Leefbaarheid
Taalbereidheid
Gezinswijziging melden
Verwerven van eigendom melden

 

Domiciliëren

Als sociale huurder ben je verplicht om je binnen de maand na aanvang van de huurovereenkomst te domiciliëren op het adres van de sociale woning. Hiervoor moet je naar het gemeentehuis gaan. Meer info vind je terug via onderstaande links:

Hasselt 
Diepenbeek
Wellen

 

Huur betalen

De huurprijs moet voor de 10de kalenderdag van elke maand gestort worden op het rekeningnummer BE19 0011 7989 9512 met de juiste gestructureerde mededeling. Deze vind je terug op je huurprijsberekening.

 

Woning onderhouden

Als huurder ben je verplicht je woning goed te onderhouden. Regelmatig schoonmaken en goed verluchten zijn daarbij heel belangrijk. Maar ook herstellingen uitvoeren als er iets stuk is.

 

Leefbaarheid

Te veel lawaai maken, blaffende honden, afval stockeren, onkruid in de tuin, ... Dit zijn allemaal factoren die de leefbaarheid van je woonomgeving kunnen verstoren. Vaak zijn ze ook de aanleiding van discussies en ruzies tussen buren. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk wonen in jouw buurt.

 

Taalbereidheid

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht een basisniveau Nederlands kunnen. Een basisniveau Nederlands is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

Cursus of school vinden

Heb je het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kan je gratis Nederlands leren. De organisatie Agentschap Integratie en Inburgering Limburg informeert je over Nederlands leren en helpt je om een school of cursus te vinden.

Boete

Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt jouw dossier op. Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.

Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig

Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
  • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

 

Uitstel: je mag het basisniveau Nederlands later halen

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het basisniveau Nederlands later behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.

 

Gezinswijziging melden

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinssamenstelling. Ook bepaalt je gezinssamenstelling welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen.

Wat laat je zeker weten? 

  • Er is een kindje geboren.
  • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
  • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
  • Er is iemand overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen. Meer info hierover vind je in onze folder over bijwoning (pdf - 38kb).

 

Verwerven van eigendom melden

Je mag geen woning of bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom bezitten of in vruchtgebruik hebben, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor je inwonende partner. 

Als je een woning of bouwgrond verkrijgt door schenking of erfenis, ben je verplicht om Hacosi hierover te informeren. Als je huurder wil blijven, dan moet je de woning of bouwgrond verkopen of afstaan.