Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Welkom op de website van Hacosi 

Sluiting loket 

Hacosi is collectief gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 november.

Onze huurdersmap 

In samenwerking tussen het huurderspanel en medewerkers van Hacosi kreeg de infomap voor huurders een facelift. Huurders die inhuizen krijgen alle praktische info als leidraad bij de inhuis en doorheen de huurperiode mee in een overzichtelijke infomap.

Samen met het huurderspanel werd de inhoud geëvalueerd, bijgestuurd een aangevuld.

Klik hier om onze huurdersmap digitaal te raadplegen.

Plaats op de wachtlijst 

Als kandidaat-huurder kan je via je rijksregisternummer én inschrijvingsnummer je stand op de wachtlijst zelf opvragen via onze website. Klik hier voor je plaats op de wachtlijst.

Europese privacywetgeving 

Vanaf 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking. Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. Bij Hacosi gaan we zorgzaam om met uw gegevens.

Meer informatie vindt u hier.

Hacosi beheert sociale appartementen en woningen  in Hasselt, Diepenbeek en Wellen

De sleutel gaat in het slot en u treedt binnen in uw eigen gezellige thuis. Dat is wat de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij voor mensen in woningnood altijd heeft nagestreefd en wat Hacosi blijft doen.

De nieuwe naam - met in ‘Cosi’ een knipoog naar cosy, gezellig - past bij een ‘nieuwe’ start die al enkele jaren geleden werd ingezet. Zo investeerden we de voorbije jaren sterk in nieuwe, mooie, eigentijdse woongelegenheden en tegelijk in sociale begeleiding en dienstverlening. Beter dan de oude benaming verwijst Hacosi - en met name de ‘Ha’ - naar het eigenlijke actieterrein: Hasselt en de Haspengouwse gemeenten, Diepenbeek en Wellen. In die twee landelijke gemeenten is namelijk een serieuze inhaalbeweging in de maak.

Hacosi staat dus voor gezellig, huiselijk en warm. Dat wordt gevisualiseerd met een sleutelgat in het logo. De ‘C’ rond het sleutelgat staat daarbij voor de openheid en tegelijk de geborgenheid van de organisatie. Bij Hacosi is dan ook iedereen welkom die op zoek is naar een gezellige thuis.

Nieuw Reglement van Inwendige Orde 

Hacosi stelde een nieuw Reglement van Inwendige Orde op. Hierin staan de belangrijkste afspraken tussen Hacosi en de huurders.

Visitatie 

De Visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij presteert ten opzichte van de norm. De eerste visitatieronde bij de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen liep in de periode 2012-2016. Hacosi werd al gevisiteerd in maart 2013.

Brochures 

Klik hier voor een overzicht van onze brochures

Wie te contacteren bij noodgevallen 

Hier leest u wie u kan contacteren bij noodgevallen buiten onze kantooruren.